Directors - About TMSO

As of April 1, 2019

Directors, Councilors

President
 • KONDO Seiichi
Managing Director
 • ONO Takashi
Directors
 • ISHIDA Daisuke
 • IFUKU Masahiro
 • IWASHIRO Taro
 • OTA Seiichi
 • KUZUOKA Toshiaki
 • SAIKI Mitsushi
 • NEMOTO Koushi
Auditors
 • HAMADA Yoshihiro
 • HENTONA Atsushi
Councilors
 • ISHIGE Shigeru
 • EBISAWA Bin
 • OOSAKI Shigemi
 • KAMIBAYASHI Shigeru
 • CHOKI Seiji
 • NAKAI Keizou
 • BABA Nobuo
 • FURUYA Rumi
 • MATSUBA Tamiko

Administration

●General Manager ○Manager ◆Acting Manager ◇Chief

Managing Director
 • ONO Takashi
Director of Artistic Planning
 • KUNISHIO Tetsuki
Management and Administrative Department
 • ●OGAWA Noriyuki
 • ●SANO Muneyuki

 • ○ Goto yasuyuki
 • ◆ ABE Koji
 • ◆ ENOMOTO Masayo
 • ◆ SHIMBORI Dai
 • ◇ Komiya Mizuho
 • KANAI Yuri
 • KUBO Aya
 • TAKAYAMA Reiko
 • TAKESUE Kentaro
 • KANESHIGE Yuko
 • WATANABE Kotomi
Artistic Management Department
 • ●KURIMORI Yoshiye

 • ○ ITONAGA Keiko
 • ○ YAMANO Katsuro
 • ◆ TATEOKA Goya
 • ◇ UESUGI Nobutaka
 • ◇ MURATA Mito
 • ◇ YOKOTA Sayaka
 • Stacy WANG
 • TAKIMOTO momono
 • MIYAWAKI Yasuhiro
 • SANO Hidenori
Public Communications and Sales Department
 • ● ONO Takashi
 • ◇ TAKAHASHI Mayumi
 • ISHIKAWA Atsuya
 • SUZUKI Makoto
 • NAKAGAWA Aya
 • NOGUCHI Yukimi
 • SHOJI Yoko