ABOUT TMSO

Directors, Councilors, Advisers / Administration / Alumni

As of October 1, 2017

Board of Directors/Trustees

President

KONDO Seiichi

Managing Director

AKABANE Tomoko

Directors

 • ASUKE Norihiko
 • ABE Noriko
 • IFUKU Masahiro
 • IWASHIRO Taro
 • KUZUOKA Toshiaki
 • SAIKI Mitsushi
 • TORITA Kohei

Auditors

 • KANEKO Mitsuhiro
 • HENTONA Atsushi

Councilors

 • ISHIGE Shigeru
 • EBISAWA Bin
 • OOSAKI Shigemi
 • KAMIBAYASHI Shigeru
 • CHOKI Seiji
 • NAKAI Keizou
 • HIWATASHI Yukio
 • MATSUBA Tamiko
 • YONEKAWA Daijiro

Advisers

 • AKAZAWA Ryuzo
 • SAKAMOTO Takeshi
 • SAKAMOTO Yoshiji
 • TAKAHASHI Kunihiko
 • FUKUI Naotaka

Administration

●General Manager ○Manager ◆Acting Manager ◇Chief

Managing Director

AKABANE Tomoko

Director of Artistic Planning

KUNISHIO Tetsuki

Management and Administrative
Department

 • ● TSUBOUCHI Takahiro
 • ○ NISHIJIMA Yuki
 • ◆ ABE Koji
 • ◇ ENOMOTO Masayo
 • KUBO Aya
 • TAKAHASHI Mayumi
 • YOKOTA Sayaka
 • KANESHIGE Yuko
 • TAKAYAMA Reiko
 • NAGANO Masako
 • WATANABE Kotomi

Artistic Management Department

 • ● KURIMORI Yoshiye
 • ○ ITONAGA Keiko
 • ○ YAMANO Katsuro
 • ◇ UESUGI Nobutaka
 • ◇ KOMATSU Mariko
 • ◇ TATEOKA Goya
 • SUZUKI Makoto
 • NAKAGAWA Aya
 • MURATA Mito
 • HAMADA Kazuo
 • SANO Hidenori

Public Communications and Sales Department

 • ● SANO Muneyuki
 • ◆ SHIMBORI Dai
 • ISHIKAWA Atsuya
 • KANAI Yuri
 • KOMIYA Mizuho
 • TAKESUE Kentaro
 • NOGUCHI Yukimi
 • SHOJI Yoko

About Us

Business Information

Business Hours:

10∼18 MON-FRI

Telephone:

0570-056-057
This number cannot be reached by international calls, some IP phones and prepaid mobile phones.

20 March TMSO Guide will close early due to concert.

26 March TMSO Guide will close early due to concert.

16 & 23 March TMSO Guide service by telephone only.

 

mail:

tmsoinfo@tmso.or.jp

Address

Tokyo Bunka Kaikan, 1st floor,
5-45 Ueno Koen, Taito-ku, Tokyo
110-0007